GAVETILDELINGER SKEIEFONDET 2020

Kirkens Bymisjon Kristiansand:
Innvandrerprosjektet «Interaktiv» kr. 100.000

Prosjektbeskrivelse: 
Målgruppen er asylsøkere, innvandrere og andre kristiansandere. Hjelp til norsk-trening og meningsfull hverdag ved relasjonsbygging, sosiale aktiviteter og stimulere til deltakelse i eget nærmiljø.

Kontaktinfo: Øystein Reinhardtsen / oystein@skbk.no 

 

 

Stiftelsen Arkivet / PLATTFORM Norsk institutt for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme
"Forebygging av gjeng-kriminalitet og radikalisering blant unge på Sørlandet» kr. 135.000

Prosjektbeskrivelse: 
Forebygging gjennom veiledning til førstelinjetjenesten, konferanser/seminarer for beslutningstagere og offentlige ansatte, støtte til lokale fritidstilbud for ungdom, og etablering av nøytrale treffpunkt som forebygger polarisering og utenforskap.

Kontaktinfo: Omar Sadiq / os@arkivet.no

 

 

Kirkens Ungdomsprosjekt, KUP
«Ungdom og utenforskap» kr. 100.000

Prosjektbeskrivelse: 
Oppfølging av sårbare ungdom i alderen 18-25 år. En smidigere overgang til voksenlivet for sårbar og utsatt ungdom/unge voksne, som mangler støtte i eget nettverk. KUP har relasjonen til mange i målgruppa og det er de unge selv som kommer og melder om behov og ønsker hjelp. Målet er å styrke deres evne og vilje til å ta gode valg slik at de klarer å stå i jobb, skole og i relasjoner til tross for utfordringer. Livsmestring er målet.

Kontaktinfo: Ingunn Lyngset Holme / ingunn@kirkensungdomsprosjekt.no

 

 

Blå Kors Kristiansand
«Barnets stemme» kr. 80.000

Prosjektbeskrivelse: 
Mødre og barn som deltar i barnegruppene ved Barnas Stasjon i aldersguppen 6 - 12 år. Fokus på å høre barnas stemme i alt vårt arbeid, i individuelle samtaler og i arbeid med familien.

Hente/ levere barna som av ulike grunner ikke kan komme til samlingene i barnegruppene våre.»

Kontaktinfo: Arvid Solheim / arvid.solheim@blakors.no

 

 

Wayback Kristiansand
«Familiegruppa» kr. 50.000

Prosjektbeskrivelse: 
Ønsker at barn av nylig løslatte kan få gode opplevelser sammen med mor og far i trygge omgivelser. Ofte har foreldre som nylig har blitt løslatt fra fengsel en begrenset økonomi og mulighet til å finne på noe sammen med barna. Dette gir dem mulighet til både opplevelser og møte andre barn som er i samme situasjon som dem selv og de vil kanskje føle seg litt mindre alene.

Kontaktinfo: Otto Pedersen / otto.pedersen@wayback.no

 

 

Røde Kors Kristiansand
«Innkjøp av delbar redningsbåre» kr 35.000

Prosjektbeskrivelse: 
Til bruk i krevende terreng av spesialtrent hjelpekorps - i terrengløp, på vinterdestinasjoner, og som bistand til politiet og AKM i redningsoppdrag.

Kontaktinfo: Miriam Sandtveit Espelid / administrativ.kristiansand@varkh.no

 

 

Tidligere tildelinger