Skeie Group ønsker å bidra til en positiv utvikling på Sørlandet.

Skeiefondet pauser tildeling av midler i 2021, for å evaluere støtteordningens kriterier og form.

Vi har etablert Skeiefondet hvor idealistiske aktører kan søke støtte til prosjekter som kommer befolkningen på Sørlandet til gode. Det tildeles støtte en gang i året og inntil kr 500 000,- pr. år.

Søknadsfristen er 10. november 2020. Meld deg på vårt nyhetsbrev for å få tilgang på søknadsskjema.

Tildelinger skjer i løpet av januar 2021.

Skeie Group er et privateid selskap som hovedsakelig har virksomhet innenfor eiendom, kapitalinvesteringer og teknologi. Selskapet eies av Bjarne Skeie og hans famille. Skeie har siden begynnelsen av 70-tallet vært en pioner innenfor den internasjonale olje- og gassindustrien.

Skeie Group har- og har hatt, store deler av sin virksomhet lokalisert på Sørlandet, og ønsker å bidra til en positiv utvikling i landsdelen. Den nye støtteordningen, og bidraget til forskning og teknologiutvikling er en del av Skeie Groups strategi for å utøve samfunnsansvar. Skeie Group har i flere år bidratt med midler til små og store idealistiske tiltak i landsdelen. Med den nye satsningen vil samfunnsansvaret utøves på en mer målrettet og profesjonell måte, hvor flere får muligheten til å nyte godt av bidragene som deles ut.