Hvor kan man henvende seg til hvis man lurer på noe? 
Send en e-post til soknad@skeiegroup.no, vi tar ikke i mot telefonhenvendelser. 

Hvorfor gis det kun støtte til etablerte organisasjoner?
Skeie Group ønsker å sikre at de som mottar støtte er seriøse aktører som er i stand til å gjennomføre prosjektet de søker støtte til.

Hvor mye kan man søke om?
Totalt deler vi ut kr 500 000,- pr. år. Hvis det er mange gode prosjekter med mindre søknadsbeløp, vil summen bli fordelt på disse. Hvis vi kun finner et tilstrekkelig godt prosjekt, kan denne søkeren teoretisk sett få hele summen, forutsatt at det er hva de har søkt om. Vi anbefaler å søke om det dere trenger i henhold til budsjett, men opp til kr 500 000,-.

Hvordan velger dere ut hvem som skal få støtte?
Først og fremst må alle søkere tilfredstille våre søknadskriterier. Deretter vil representanter fra Skeie Group i samråd velge ut de prosjektene som virker mest spennende, og som vi tror gir best effekt i henhold til intensjonen bak støtteordningen.

Kan man klage hvis man ikke får støtte?
Det er ikke mulighet for å klage på avslått søknad. Men hvis det er gjort formelle feil i søknadsprosessen vil vi gjerne ha tilbakemeldinger om dette. 

Hva forplikter man seg til ved å motta støtte?
Man forplikter seg til å ferdigstille prosjektet som planlagt og beskrevet i søknaden, senest to år etter at støtten er motatt. Hvis prosjektet ikke blir gjennomført som planlagt krever vi å bli informert om dette og forbeholder oss retten til å eventuelt kreve støtten tilbakeført. 

Hvor lenge har denne ordningen eksistert?
Denne støtteordningen ble lansert for første gang høsten 2014.

Hvor ofte deler dere ut penger? 
Vi deler ut penger en gang i året. Søknadsskjemaet åpner om våren, det er søknadsfrist på høsten og tildelingen blir normalt gjort kjent rett etter årsskiftet. 

Når er neste søknadsfrist?
Dato vil bli annonsert på disse websidene. 

Når åpner søknadsskjemaet?
Dato vil bli annonsert på disse websidene. 

Får alle søkere tilbakemelding på søknaden sin?
Det er kun de som mottar støtte som får tilbakemelding om tildeling. Andre søkere får ikke tilbakemelding, men vil kunne lese om tildelingene på nettsiden.
Vi ønsker at pengene skal gå uavkortet til prosjekter, og bruker derfor lite midler på administrasjonskostnader..

Ofte stilte spørsmål (oppdateres fortløpende)