Vi støtter kun idealistiske prosjekter, uten direkte eller indirekte kommersielle formål 

Vi støtter tiltak som kommer innbyggerne på Sørlandet (Vest- og Aust-Agder) til gode

Vi støtter etablerte organisasjoner som har vært i drift min. 2 år.

Vi gir kun engangsstøtte. Det er ikke mulig å søke for flere år av gangen.

Aktiviteten som blir støttet må være gjennomført senest to år etter at støtten er gitt, hvis ikke må pengene tilbakebetales.

Vi vil ikke gi støtte til tiltak som er naturlige sponsorobjekter. Derfor engasjerer vi oss ikke i eliteidrett.

Vi gir ikke midler til drift, lønn, husleie eller lignende.

Vi gir ikke bidrag til politiske partier og til formål som lett kan utnyttes i partipolitisk sammenheng.

Skeie Group forbeholder seg retten til å endre kriteriene.