Skeie Group har- og har hatt, store deler av sin virksomhet lokalisert på Sørlandet, og ønsker å bidra til en positiv utvikling i landsdelen.

15. september 2014 lanserte Skeie Group en ny støtteordning for idealistiske aktører på Sørlandet. Totalt skal det deles ut 500 000,- kroner hvert år, til prosjekter som kommer innbyggerne på Sørlandet til gode. Utover denne støtteordningen har Skeie Group inngått en avtale med UiA om å bidra med 10 millioner NOK til å utvikle Mechatronics Innovation Lab på Campus Grimstad og delta som partner i SFI Offshore Mechatronics.

Mechatronics Innovation Lab vil bli et nasjonalt pilot- og forskningssenter som vi tror kan bidra til at den høyteknologiske industrien på Sørlandet også i fremtiden beholder sin verdensledende posisjon, noe som er i tråd med Skeie Groups visjon og historie. Byggestart i 2016 og planlagt ferdigstillelse i 2017.

Skeie Group er også en viktig partner i et av de største forsknings- og utviklingsprogrammet på Sørlandet noen sinne. Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI); Offshore Mechatronics med UiA som vert, ble etablert i 2015. Det er et åtteårig program med en økonomisk ramme på over 200 millioner kroner. Skeie Group bidrar med 8 millioner. Skeie Group var også aktiv bidragsyter finansielt til forprosjektet som gjorde det mulig å løfte en søknad på et hovedprosjekt på en SFI.

Skeie Group er et privateid selskap som hovedsakelig har virksomhet innenfor eiendom, kapitalinvesteringer og teknologi. Selskapet eies av Bjarne Skeie og hans famille. Skeie har siden begynnelsen av 70-tallet vært en pioner innenfor den internasjonale olje- og gassindustrien.

Skeie Group har- og har hatt, store deler av sin virksomhet lokalisert på Sørlandet, og ønsker å bidra til en positiv utvikling i landsdelen. Den nye støtteordningen, og bidraget til forskning og teknologiutvikling er en del av Skeie Groups strategi for å utøve samfunnsansvar. Skeie Group har i flere år bidratt med midler til små og store idealistiske tiltak i landsdelen. Med den nye satsningen vil samfunnsansvaret utøves på en mer målrettet og profesjonell måte, hvor flere får muligheten til å nyte godt av bidragene som deles ut. 

Vårt samfunnsansvar